Detta är Planboknings sidan.
Stående = Bokningen upprepas automatiskt varje vecka (blå färg).
Enstaka På = Bokningen är enstaka men kan upprepas med ett värde från dropdown menyn direkt efter (röd färg).
Ledigt På = Denna bokning visar en stående bokning som ledig och kan upprepas (grön färg).
Enstaka Av = Radering av enstaka bokningar och kan upprepas.
Ledigt Av = Radering av ledig bokning och kan upprepas.

Man kan radera bokningar genom att klicka på dessa och väjla OK då ni är inloggad.
Enstaka bokningar kan göras över en stående eller ledig bokning.
Lediga bokningar görs endast över stående bokningar.